Sandwichpaneler med mineralulls

Av alla sandwichelement som används för att konstruera taket och väggarna kan man indela sådana som har en kärna inuti med hård mineralull. Vad ger oss en sådan lösning? Först av allt, mycket goda värmeisolerande egenskaper. För detta mineral fiberkärna innesluten i två lager av galvaniserad garantier plåt motstånd mot väderförhållanden, mekaniska skador, åtgärder av olika andra yttre faktorer. Sandwichpaneler med mineralull installeras snabbt och billigt. Dessutom en tätande passning ull kärna eliminerar behovet av olika tätningar, vilket annars skulle öka kostnaderna. Sandwichpaneler med ull kärna fungerar som en mantel tak, väggar, containrar, kylda byggnader, garage och djurstallar. Den högsta klassen av brandhämmande uppvisar paneler med mineralullskärna, vilket är viktigt i planeringen av brandsäkerhet anläggning, i synnerhet för att skapa brand grindar och yttre obrännbar skydd. Detta brukar ta upp till två timmar.