Polyuretan plattor Thermano

Thermo-isolerande polyuretan Themrano tillämpas för att uppvärma byggnader, oavsett om de är industriella eller bostäder. I synnerhet används de för värmeisolering av tak, vindar, golv, vägg partitioner och ytterväggar. Deras fördel är att de inte har något inflytande på den radikala förändringen i väggtjocklek och andra uppvärmade element. Dessutom belastar de inte takets träkonstruktioner, därför trä hand eller takstolar kommer att vara helt säkra. Man känner inte någon fukt. De är mycket mer hållbara än material som används i konstruktionen vanligtvis, såsom expanderad polystyren och mineralull. Polyuretan plattor Thermano är mycket populära i västvärlden, samt visar allt bredare spektrum av tillämpningar av investerare som inte ser på projektet genom priser. Du kan hävda att de rika länderna är på väg bort från användningen av expanderad polystyren och mineralull. Folk tycker att dessa material är föråldrade. Hos oss börjar vi bara uppmärksamma investerare och arkitekter. Kvaliteter PIR är oersättliga, om man tittar på dem i termer av brandsäkerhet. Säkerheten för människor och egendom själv, tillfredsställelse med kvaliteten på det föremål som orsakar att skum PIR börjar att bli accepterad i vårt land.

Utvecklats baserat på http://www.thermano.eu/